Členská sekce

Pro členy družstva

https://drive.google.com/file/d/19YDAxC7oN7LK6NfF3N1fMpuAeIFWn8Ue/view?usp=sharing
Žádáme o přečtení dokumentu.

Pozvánka

Ve středu dne 19. května 2021 od 9.00 hodin ve Společenském domě v Hořovicích, Nádražní ulice 606/14, Hořovice

Program:

  1. Zahájení shromáždění, schválení programu jednání, volba pracovního předsednictva, schválení    jednacího řádu, volba mandátové a návrhové komise

2. Zpráva mandátové a návrhové komise

3. Zpráva představenstva družstva o činnosti a výsledcích hospodaření družstva za rok 2020 včetně výroční zprávy a podnikatelský záměr na rok 2021

4)      Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2020

5)      Zpráva ředitele družstva 

6)      Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku dle výroční zprávy

7)      Projednání a schválení změny stanov družstva a jejich úplné znění

8)      Volba delegáta a náhradníka na konferenci Svazu českých a moravských spotřebních družstev Praha

9)      Diskuse

10)    Zpráva mandátové a návrhové komise, schválení usnesení shromáždění delegátů

11)    Závěr

Výroční zpráva za rok 2020, návrh změny stanov a další podklady k programu jednání shromáždění delegátů jsou k dispozici v sídle družstva od 4.5.2021 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod.

Jednání proběhne za zvýšených hygienických opatření a bude zkráceno na dobu nezbytně nutnou !!!

Přílohou k této pozvánce je testovací sada s návodem na testování.

Účastnit schůze se může pouze osoba s negativním výsledkem testu nebo plně očkovaná.

Při presenci budete podepisovat čestné prohlášení o provedeném testování nebo nutno předložit certifikát o ukončeném očkování.

Jednací řád

Jednací řád je dostupný pouze ke stažení https://drive.google.com/file/d/1fR76z2-LZK-diiNETYz4Q_ygyVKVO-iM/view?usp=sharing

Návrh změny stanovy 2021

Tento dokument je dostupný pouze po stažení https://drive.google.com/file/d/1buoWyLlpsuUD0-7onwKYxajzTwazlKCJ/view?usp=sharing

Výroční zpráva

Výroční zpráva je dostupná pouze po stažení https://drive.google.com/file/d/1g4v9EaoVlxhnugYd6TesumcjtSSW6KlV/view?usp=sharing