I vy můžete být součástí družstva

Členství

Členem družstva může být jak fyzická, tak právnická osoba, způsobilá k právním úkonům podle českého práva. O přijetí za člena družstva rozhoduje na základě písemné přihlášky představenstvo družstva. Na přijetí za člena družstva není právní nárok.

Statutární orgán – představenstvo

Výhody pro členy družstva

Každý člen COOP Hořovice, družstvo vlastní VĚRNOSTNÍ KARTU

Věrnostní karta slouží jak pro výhody Věrnostního programu běžného zákazníka, tak pro sbírání kreditů,  tzn. za každý uskutečněný nákup ve výši min. 200,-Kč obdrží člen 1 kredit. Po nasbírání 60 kreditů má nárok na slevu na nákup zboží.

Bližší informace obdržíte u personálu prodejny, u svého Členského výboru a  na www.coophorovice.cz